index-widget
  • phong ngua giao dich khong thanh toan the
    TBCKVN - Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa có văn bản 166/NHNN-TT yêu cầu các Tổ chức Cung ứng dịch vụ Thanh toán, kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi sử dụng thẻ ngân hàng giao dịch khống tại các điểm bán hàng hóa dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ.  
    17:33 | 17/01/2019
|< < 1 2 3 > >|