index-widget
 • co phieu dny cua thep dana y vao dien canh bao tu ngay 312
  TBCKVN - Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (HNX – Mã chứng khoán: DNY) vào diện bị cảnh báo. Ngày có hiệu lực là 3/12. DNY bị tạm ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ 3 tháng trở lên thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định. HNX sẽ thông báo đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo sau khi công ty khắc phục được nguyên nhân này.
  09:11 | 02/12/2018
 • cham nop bao cao tai chinh co phieu nong duoc hai vao dien canh bao
  TBCKVN - Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã thông báo về việc đưa cổ phiếu HAI của Công ty Cổ phần Nông dược HAI vào diện cảnh báo từ ngày 2/10. Lý do là công ty chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2018 được soát xét quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn công bố thông tin theo quy định.
  15:58 | 26/09/2018
 • co phieu hag lai vao dien canh bao do 6 thang dau nam cong ty kinh doanh thua lo
  TBCKVN - Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa thông báo tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) theo Quyết định số 149/QĐ-SGDHCM ngày 26/04.
  05:00 | 06/09/2018