index-widget
 • danh sach cac dn dang ky chot quyen tra co tuc tu ngay 18 223
  TBCKVN - Trong tuần (từ ngày 18 đến 22/3), có 17 doanh nghiệp thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức. Đáng chú ý, tất cả các đơn vị đăng ký lần này đều trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 3,5 đến 15%.
  09:25 | 17/03/2019
 • intresco chot danh sach co dong tra co tuc nam 2017 theo ty le 10
  TBCKVN - Thông tin từ Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà (Intresco – HoSE - Mã chứng khoán: ITC) cho biết, ngày 1/4 tới sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017. Theo đó, Intresco sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.
  13:26 | 12/03/2019
 • danh sach cac dn dang ky chot quyen tra co tuc tu ngay 11 153
  TBCKVN - Trong tuần (từ ngày 11 đến 15/3) có 19 doanh nghiệp đăng ký chốt quyền trả cổ tức bằng tiền.
  19:18 | 10/03/2019
 • ceo group sap thong qua phuong an tang von dieu le len 2573 ty dong
  TBCKVN - Thông tin từ Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO (CEO Group - HNX - Mã chứng khoán: CEO) cho biết, vào ngày 15/3 tới, Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Trong tài liệu dự kiến trình ĐHCĐ lần này có tờ trình kết quả kinh doanh năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch kinh doanh năm 2019, tờ trình tăng vốn điều lệ…
  07:02 | 10/03/2019
 • sao mai group sap phat hanh 169 trieu co phieu tra co tuc nam 2017
  TBCKVN - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group - HoSE – Mã chứng khoán: ASM) cho biết, để trả cổ tức 2017  công ty sẽ phát hành hơn 16,9 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 7% số cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn vốn phát hành sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là 20/3.  
  09:03 | 07/03/2019
 • thuong mai nam hoa trinh phuong an tra co tuc dot 22018 bang co phieu voi ty le 50
  TBCKVN - Thông tin từ Công ty Cổ phần Thương mại Nam Hoa (Nam Hoa Toys – UpCoM - Mã chứng khoán: NHT) cho biết, vào ngày 14/3 tới đây, Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019. Theo dự kiến, Nam Hoa Toys sẽ trình ĐHCĐ cho Chủ tịch cùng những người liên quan được tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% đến mức tối đa có thể mà không phải chào mua công khai.
  09:46 | 06/03/2019
 • hoa sen group du kien phat hanh 38 trieu co phieu tra co tuc theo ty le 10
  TBCKVN - Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group – HoSE – Mã chứng khoán: HSG) đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm tài chính 2017-2018. Năm tài chính của Hoa Sen Group bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm tiếp theo.
  15:31 | 03/03/2019
 • danh sach cac dn dang ky chot quyen tra co tuc tu ngay 4 113
  TBCKVN - Trong tuần (từ ngày 4 đến 11/3) có 18 doanh nghiệp đăng ký chốt quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu. Đáng chú ý, có tới 17 lượt doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt, chỉ duy nhất 1 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (HNX – Mã chứng khoán: AAV) giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tỉ lệ gần 122%.
  11:08 | 03/03/2019
 • pv gas sap tra co tuc dot 22018 bang tien theo ty le 20
  TBCKVN - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas – HoSE- Mã chứng khoán: GAS) vừa thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 vào ngày 9/4 sắp tới tại trụ sở Tổng công ty. Cùng với đó, PV Gas cũng chốt quyền vào ngày 18/3 để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/mệnh giá (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức trong quý II/2019.
  11:01 | 26/02/2019
 • danh sach cac dn dang ky chot quyen tra co tuc tu ngay 252 43
  TBCKVN - Trong tuần (từ ngày 25/2 đến 04/3) có 14 doanh nghiệp đăng ký chốt quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu, trong đó có 13 lượt doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức và 1 doanh nghiệp muốn phát hành thêm.
  11:08 | 24/02/2019
|< < 1 2 3 > >|