index-widget
 • xay lap dien i du kien tra co tuc nam 2018 bang tien va co phieu voi tong ty le 25
  TBCKVN - Đây là thông tin được đại diện Công ty Cổ phần Xây lắp điện I (PCC1 – HoSE - Mã chứng khoán: PC1) đưa ra tại Hội nghị Tiếp xúc nhà đầu tư năm 2018 vừa diễn ra chiều ngày 7/12/2018.
  22:02 | 09/12/2018
 • mia duong son la chot quyen tra co tuc bang tien theo ty le 30
  TBCKVN - Vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (HNX - Mã chứng khoán: SLS) đã chốt phương án chi trả cổ tức năm 2017 - 2018. Theo đó, ngày 20/12/2018 là thời hạn đăng ký cuối cùng để Công ty thực hiện chi trả cổ tức 30% bằng tiền vào ngày 7/1/2019.
  08:05 | 08/12/2018
 • go tan mai se chot danh sach co dong tra co tuc bang tien theo ty le 30
  TBCKVN - Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai (UPCoM – Mã chứng khoán: TMW) cho biết, vào ngày 12/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, tức 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng.
  04:14 | 07/12/2018
 • danh sach cac dn dang ky chot quyen tra co tuc tu ngay 03 0912
  TBCKVN - Tuần này, có 23 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu. Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã chứng khoán: TPB) chốt quyền cổ tức và cổ phiếu thưởng, tổng tỷ lệ 28,115%,  ngày chốt quyền 5/12 và ngày giao dịch không hưởng quyền vào 4/12. Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (HNX – Mã chứng khoán: CSC) chốt quyền trả cổ tức với tỷ lệ 100%, dự kiến sau phát hành Cotana sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, đạt 200 tỷ đồng.
  09:50 | 02/12/2018
 • kho van mien nam se phat hanh hon 128 trieu cp tra co tuc theo ty le 15
  TBCKVN - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (Sotrans - HOSE – Mã chứng khoán: STG) vừa công bố phát hành hơn 12,8 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu. Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền nhận cổ tức vào 21/12/2018. Theo phương án phát hành, tỷ lệ chia cổ tức là 15% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
  11:36 | 27/11/2018
 • hung thinh incons chot quyen tra co tuc bang tien va co phieu voi tong ty le 30
  TBCKVN - Vừa qua, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HOSE - Mã chứng khoán: HTN) đã thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm tài chính 2017. Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức năm tài chính 2017 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng) và bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15% (100 cổ phiếu nhận 15 cổ phiếu mới).
  06:52 | 26/11/2018
 • danh sach cac dn dang ky chot quyen tra co tuc tu ngay 2611 212
  TBCKVN - Tuần này, có 22 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (UPCoM – Mã chứng khoán: KHA) chốt quyền trả cổ tức bổ sung năm 2017 cao nhất tuần với tỷ lệ110% bằng tiền, thời gian chi trả vào ngày 13/12. Trước đó, KHA đã tạm ứng cổ tức cho năm 2017 tỷ lệ 10% bằng tiền. Như vậy, tổng tỷ lệ Khánh Hội chi trả cả năm này là 120% bằng tiền.
  10:13 | 25/11/2018
 • khahomex chot quyen tra co tuc bo sung nam 2017 bang tien voi ty le 110
  TBCKVN - Thông tin từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex – UpCom - Mã chứng khoán: KHA) cho biết, ngày 30/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bổ sung năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 110%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 11.000 đồng. Thời gian thanh toán 13/12/2018.
  06:00 | 24/11/2018
 • phan bon binh dien chot quyen tra co tuc bang tien voi ty le 20
  TBCKVN - Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (HoSE – Mã chứng khoán: BFC) công bố quyết định HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, ngày đăng ký cuối cùng 11/12 và ngày thanh toán 20/12.
  17:52 | 23/11/2018
 • thuy dien can don du chi 310 ty dong tra co tuc nam 2017
  TBCKVN - Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (HoSE - mã chứng khoán: SJD), ngày 10/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 45%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng. Số tiền được thanh toán làm 2 đợt, đợt 1 vào ngày 24/12/2018 trả 25%, đợt 2 thanh toán vào 29/3/2019 trả 20% còn lại.
  09:25 | 21/11/2018
|< < 1 2 3 > >|