index-widget
  • tch thong qua phuong an phat hanh 12 trieu trai phieu chuyen doi
    TBCKVN - Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE – Mã chứng khoán: TCH) công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường 2018. Theo đó, HĐQT Tài chính Hoàng Huy dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa 1,2 triệu trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại đại hội cổ đông bất thường 2018 sắp tới.  
    15:01 | 15/02/2019
  • hoang huy se thoai toan bo von tai viet dung voi gia tren 10100 dongcp
    TBCKVN - Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) công bố Nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Việt Dũng. Thời gian dự kiến thực hiện trước 30/9/2018. Ước tính Tài chính Hoàng Huy thu về tối thiểu khoảng 225 tỷ đồng.
    18:05 | 09/08/2018