index-widget
  • 1 nha dau tu trung so tuyen
    TBCKVN - Ngày 31/10/2018, UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản, dự án này do tỉnh Hưng Yên tổ chức đấu thầu. Theo đó, Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và vật liệu Sông Hồng (Công ty Sông Hồng) là doanh nghiệp trúng vòng sơ tuyển này.
    17:30 | 08/11/2018