index-widget
  • phac hoa buc tranh ngan hang nam 2019
    TBCKVN - Có thể thấy, bức tranh ngân hàng năm 2018 có khá nhiều điểm sáng, vấn đề là liệu những điểm sáng này tiếp tục được lan tỏa sang năm 2019. Theo giới chuyên môn điều này có thể xảy ra, nhưng hệ thống ngân hàng cũng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức.  
    18:15 | 26/12/2018
  • diem sang trong buc tranh tai co cau nen kinh te tai ngan hang
    TBCKVN - Có thể nói, một trong những điểm sáng nhất trong bức tranh tái cơ cấu nền kinh tế chính là tái cơ cấu ngân hàng.  
    17:19 | 08/11/2018