index-widget
  • xuat sieu nhung tang truong thap
    Qua chín tháng đầu năm nay, xuất khẩu vẫn còn xa mục tiêu tăng 10% so với năm 2015: quí 1-2016 chỉ tăng 4,1%; sáu tháng tăng 5,9%, chín tháng tăng 6,7%.
    09:11 | 08/10/2016
  • Kết quả 9 tháng qua với mức tăng trưởng GDP đạt 6,5% cùng các chỉ tiêu sản xuất tăng trưởng khác cho thấy, nền kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu khởi sắc. Chỉ số giá tiêu dùng - CPI tăng thấp, được xem là điều kiện cho sản xuất kinh doanh ổn định và cũng là yếu tố GDP tăng trưởng trong năm 2015.
    09:15 | 05/10/2015