index-widget
 • du an dung de bao ta song sai gon lo dien 3 don vi trung thau
  TBCKVN - Ngày 20/11/2018, tại TP.HCM, Ban quản lý dự án 1547 (bên mời thầu) đã tổ chức mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) gói thầu số 14 (xây lắp) đê bao đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 và đoạn 4 thuộc dự án Xây dựng 04 đoạn đê bao xung yếu khu vực quận Thủ Đức thuộc bờ tả sông Sài Gòn.
   
  15:17 | 21/11/2018
 • horea de xuat 2 phuong an de giam gia thanh nha o loai tru co che xin cho
  TBCKVN - Một trong những đề xuất của HoREA đó là thu tiền sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở với mức thu bằng 15% bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành.
  10:23 | 28/06/2017
 • khong nen xay dung de an dung tien ngan sach de xu ly no xau
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố dự thảo Đề án Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, trong đó có nội dung phân công Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo Đề án Nghiên cứu khả năng bố trí nguồn lực ngân sách nhà nước để xử lý một phần nợ xấu (dưới dạng dự thảo nghị quyết) với mốc thời gian thực hiện là trong năm 2017 để trình Quốc hội.
  09:44 | 29/09/2016