index-widget

Quý II/2018 với lợi nhuận tăng nhẹ, Phú Tài lãi ròng đạt gần 92 tỷ đồng

Cập nhật: 06:02 | 09/08/2018

TBCKVN - Công ty cổ phần Phú Tài (HOSE: PTB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với lợi nhuận tăng nhẹ. Tính riêng quý II, doanh thu thuần công ty đạt 981 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 46% lên 71,3 tỷ đồng. Kết quả, lãi ròng công ty đạt gần 92 tỷ đồng, chỉ tăng 7%.

Quý II/2018 với lợi nhuận tăng nhẹ, Phú Tài lãi ròng đạt gần 92 tỷ đồng.
Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo tài chính, Công ty Cổ phần Phú Tài báo doanh thu thuần 981,8 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ 2017. Tuy nhiên giá vốn hàng bán giảm 9%, đẩy lợi nhuận gộp tăng 26% đạt 206,3 tỷ đồng.

Chi phí tài chính trong kỳ tăng từ 9,5 tỷ đồng lên 16,6 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 3% và 182%.

Kết thúc quý II, Công ty cổ phần Phú Tài lãi ròng tăng 7%, đạt gần 92 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, PTB đạt doanh thu thuần 1.955 tỷ đồng, tăng gần 1% so với cùng kỳ. Trong đó, sản phẩm gỗ đóng góp lớn nhất chiếm 39% cơ cấu nguồn thu, xếp sau là sản phẩm đá chiếm 32% và thương mại dịch vụ khác chiếm 29%.

Sau nửa năm, tổng tài sản của Phú Tài tăng 15% lên 2.962 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 58,5%, chủ yếu là hàng tồn kho 772,7 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu kỳ. Khoản phải thu ở mức 565 tỷ đồng, tăng 9%. Tài sản dài hạn phần lớn là tài sản cố định hơn 1.059 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, Phú Tài có hơn 1.091 tỷ đồng nợ vay, vay ngắn hạn chiếm 91%. Công ty có 168,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối, thặng dư vốn hơn 162 tỷ đồng và vốn khác của chủ sở hữu gần 567 tỷ đồng.

Phần lớn doanh thu đến từ tiêu thụ nội địa hơn 1.249 tỷ đồng, tỷ trọng 64%. Bình Định là khu vực đóng góp lớn nhất hơn 663 tỷ đồng, tiếp theo là Đà Nẵng 428,8 tỷ đồng và TP HCM gần 107 tỷ đồng.

Trừ các chi phí, Phú Tài ghi nhận lợi nhuận ròng 165 tỷ đồng, tăng 16% so với nửa đầu 2017.

Công ty cổ phần Phú Tài được chuyển đổi từ Công ty Phú Tài - Bộ Quốc phòng theo quyết định số 150/2004/QĐ-BQP ngày 10/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chính thức đi vào hoạt động từ 01/01/2005 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3503000054 ngày 30/12/2004 do sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp.

Công ty được chấp thuận niêm yết từ ngày 20/05/2011 tại sở GD chứng khoán TP HCM.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá cổ phiếu PTB của Công ty Cổ phần Phú Tài đang giao dịch ở mức 57.500 đồng/cp.

Tân An