index-widget
  • nhung meo nho va nguoi khac giup do thanh cong p1
    TBCKVN - Không ai có thể tồn tại độc lập trong xã hội, có một số việc nếu chỉ có một mình sẽ không thể hoàn thành được mà cần sự giúp đỡ của người khác. Do đó, chúng ta không thể tránh việc “nhờ vả” xin trợ giúp, việc này yêu cầu chúng ta phải biết cách ăn nói, ngôn ngữ hay mới có thể lay chuyển người khác.  
    16:49 | 20/11/2018
|< < 1 2 3 > >|