index-widget

Hà Nội hỗ trợ tổ chức, cá nhân khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp

Cập nhật: 16:00 | 08/09/2018

TBCKVN - Mới đây, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4665/QĐ-UBND, ban hành Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020".

Hà Nội hỗ trợ tổ chức, cá nhân khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Cụ thể, Đề án được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2018-2020. Đối tượng gồm: Các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp, đáp ứng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có tiềm năng phát triển chuyển đổi thành doanh nghiệp; các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

Nội dung hỗ trợ, TP. Hà Nội sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ DNNVV gia nhập thị trường; hỗ trợ DNNVV tiếp cận tín dụng và năng cao hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp; hỗ trợ công tác kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi sự; hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho các DNNVV; hỗ trợ xúc tiến, mở rộng thị trường; hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao và đổi mới công nghệ; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV và DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh...

Thành phố Hà Nội cũng có các nội dung hỗ trợ theo cơ chế, chính sách riêng như: tuyên truyền, phổ biến những chính sách hỗ trợ thành lập doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về những lợi ích và sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, thành phố đối với các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của hộ kinh doanh và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp; minh bạch, cập nhật và hướng dẫn 100% các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan quản lý nhà nước; các biểu mẫu hướng dẫn phải được cập nhật đầy đủ, kịp thời khi có sự thay đổi và thuận tiện cho tra cứu, sử dụng.

Trang Nhi