index-widget

GAS: Em gái Phó tổng giám đốc phải giải trình vì mua cổ phiếu nhưng "quên" báo cáo

Cập nhật: 11:54 | 09/08/2018

TBCKVN - Bà Nguyễn Thị Hoa, em gái Phó tổng giám đốc Tổng công ty khí Việt Nam Nguyễn Quốc Huy (MCK: GAS) vừa có báo cáo giải trình về việc giao dịch nội bộ liên quan đến cổ phiếu GAS.

Theo bản giải trình gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty khí Việt Nam, thời điểm từ 22/5/2018 – 3/7/2018, bà Hoa giao dịch mua vào 200 CP GAS, nâng tổng số CP GAS đang nắm giữ lên thành 600 CP. Lý do bà Hoa không báo cáo giao dịch liên quan đến người liên quan của người nội bộ đưa ra là: Do sơ suất quên và không nắm được quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

gas em gai pho tong giam doc nam giu 600 co phieu
gas em gai pho tong giam doc nam giu 600 co phieu
Báo cáo về giao dịch nội bộ liên quan đến ông Nguyễn Quốc Huy - PTGĐ GAS

Được biết, trước đó, tháng 2/2017, ông Nguyễn Quốc Huy đã bán 40.000 CP GAS; đến tháng 6/2017, ông Huy tiếp tục bán 4000 CP GAS và đã không còn nắm giữ CP GAS nào.

Việt Lộc