index-widget

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam:

Dự kiến phát hành 8,79 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức với tỷ lệ 9%

Cập nhật: 14:24 | 03/09/2018

TBCKVN - Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Mã chứng khoán: CTS) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

Chứng khoán Ngân hàng Công thương chốt quyền chi trả cổ tức, tỷ lệ 9%.
Ảnh minh hoạ

Được biết, 6 tháng đầu năm 2018, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 284 tỷ đồng, tăng hơn 210% so với cùng kỳ (135 tỷ đồng). Tuy nhiên lợi nhuận lại giảm nhẹ 8,7% đạt 63 tỷ đồng.

Tính tới thời điểm 30/6/2018, Công ty đang ghi nhận mức nợ tăng đột biến, trong đó nợ ngắn hạn đến từ nợ vay – tăng từ 509 tỷ đến 646 tỷ đồng, nợ dài hạn phát sinh từ 200 tỷ đồng trái phiếu. Hiện, vốn chủ sở hữu CTS đạt 976 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/6 ghi nhận 183 tỷ đồng.

Theo đó, CTS dự kiến phát hành 8,79 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, với tổng giá trị theo mệnh giá tương ứng 87,85 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành 9%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 100:9 (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 9 cổ phiếu mới phát hành thêm). Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 10/9/2018.

Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới thời điểm 31/12/2017. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.

Tiền thân của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, công ty thành viên trực thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam, được thành lập ngày 01/09/2000.

Ngành nghề kinh doanh: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành; tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán và thực hiện các nghiệp vụ khác phù hợp với quy định của Pháp luật.

Trên thị trường chứng khoán, tính đến ngày 31/8, giá cổ phiếu CTS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đang giao dịch ở mức 11.600 đồng/cổ phiếu.

Nguyễn Thanh