index-widget
  • chung khoan hsc se phat hanh hon 86 trieu co phieu thuong voi ty le 32
    TBCKVN - Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Chứng khoán HSC – HoSE - Mã chứng khoán: HCM) cho biết, vào ngày 21/2 tới đây Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 3:2 và phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:2.  
    17:46 | 11/02/2019
|< < 1 2 3 > >|