Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị xử lý nhiều vấn đề ở Busadco

PV TBCK - 02/07/2018 15:56

TBCKVN - Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có Thông báo Kết luận Thanh tra toàn diện đối với Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Busadaco).Theo văn bản này, Busadaco đã có nhiều sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ, sử dụng bằng cấp chuyên môn của ông Hoàng Đức Thảo (Chủ tịch kiên Tổng giám đốc), chấp hành các quy định về quản lý tài chính, đầu tư vốn trong và ra ngoài doanh nghiệp, thực hiện các nghĩa vụ thuế, coogn tác duy tu, nạo vét, duy tu, vận hành hệ thống thoát nước, quản lý và sử dụng tài sản, công tác quản lý dự án...

Thanh tra tỉnh kiến nghị đã có các kiến nghị về xử lý kinh tế cũng như kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý đối với các cá nhân, tập thể sai phạm liên quan. Đồng thời, Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các đón vị khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này.
 
Ngọc Lan

 
Ý kiến bạn đọc
 Security code