Techcombank được chấp thuận tăng vốn thêm tối đa 3.000 tỷ đồng

PV TBCK - 26/12/2017 10:07

TBCKVN - NHNN vừa có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Techcombank thêm tối đa 3.000 tỷ đồng từ trái phiếu. Văn bản có hiệu lực trong 12 tháng từ ngày 21/12/2017.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TechcomBank).

Ngày 21/12/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 10378/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Theo đó, Techcombank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của TechcomBank thông qua. Ngân hàng có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu nêu trên, TechcomBank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Techcombank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Trước đó, Techcombank đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu với mức giá chuyển đổi là 13.683 đồng. Tỷ lệ chuyển đổi tương ứng là 1.000:7.308 (tức 1.000 trái phiéu sẽ được chuyển đổi thành 7.308 cổ phiếu).

Theo cho biết từ Techcombank, tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đăng ký chuyển đổi là 2.842 tỷ đồng trong tổng số 3.000 tỷ đồng trái phiếu. Số lượng cổ phiếu chuyển đối tối đa là hơn 207,7 triệu cổ phiếu với tổng giá trị mệnh giá là 2.077 tỷ đồng. Như vậy, sau khi chuyển đổi vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng từ 9.578 tỷ lên 11.655 tỷ đồng.

M. Chung
Ý kiến bạn đọc
 Security code