LienVietPostBank lùi ngày chốt quyền mua cổ phiếu sang 15/11

PV TBCK - 09/11/2017 11:03

TBCKVN - Ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua thêm cổ phiếu cũng là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2016 của LienVietPostBank được dời từ ngày 13/11 sáng ngày 15/11.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)

Theo thông báo của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), ngày thực hiện chốt danh sách cổ đông để nhận quyền mua thêm cổ phiếu và trả cổ tức năm 2016 được lùi hai ngày từ 13/11 sang 15/11.

Theo kế hoạch, LienVietPostBank sẽ chào bán 104 triệu cổ phiếu phổ thông LPB với mệnh giá là 10.000 đồng/cp. Dự kiến sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của ngân hàng tăng lên 7.500 tỷ đồng.

Trong đó, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 38,76 triệu cổ phiếu, chào bán cho cổ đông hiện hữu là 32,95 triệu cổ phiếu và phát hành cho người lao động là 32,29 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị đợt phát hành và chào bán này là 1.040 tỷ đồng.

Cụ thể, tỷ lệ quyền mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu là 1.000 : 51(người sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 51 cổ phiếu). Tỷ lệ cổ tức được chia năm 2016 là 6%.

Trước đó không lâu, LienVietPostBank đã quyết định dừng việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 nhằm mục đích đảm bảo tiến độ phát hành của hồ sơ phát hành cổ phiếu LienVietPostBank trong năm 2017.
B. Dung
Ý kiến bạn đọc
 Security code