index-widget
  • tdm du kien chao ban 145 trieu co phieu
    TBCKVN - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM) đã thông qua các nội dung chi tiết về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.Cụ thể, công ty dự kiến phát hành 9,5 triệu cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức đấu giá công khai.
    12:20 | 17/11/2018
|< < 1 2 3 > >|