index-widget

Đô thị hoá tăng nhanh ở khu vực các đô thị lớn

Cập nhật: 14:18 | 09/11/2018

Sau hơn 30 năm đổi mới kinh tế, hệ thống đô thị Việt Nam đã và đang phát triển cả về lượng và chất. Đô thị hóa tăng nhanh ở khu vực các đô thị lớn, lan tỏa và phân bố đồng đều hơn trên phạm vi cả nước.

ĐT

Theo ttxvn