index-widget
  • thong tin ket qua lua chon nha thau ben moi thau che ben nha thau khoe
    Có hai trạng thái trái ngược về việc công bố thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) các gói thầu sử dụng vốn nhà nước. Đó là bên mời thầu nhiều nơi đang cố tình lờ đi việc công khai, đưa các KQLCNT vào “vùng trắng”. Trong khi đó, các nhà thầu lại khá rầm rộ khoe việc khởi công, thi công các gói thầu này.
    15:07 | 17/01/2019
|< < 1 2 3 > >|