index-widget
  • du an dung de bao ta song sai gon lo dien 3 don vi trung thau
    TBCKVN - Ngày 20/11/2018, tại TP.HCM, Ban quản lý dự án 1547 (bên mời thầu) đã tổ chức mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) gói thầu số 14 (xây lắp) đê bao đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 và đoạn 4 thuộc dự án Xây dựng 04 đoạn đê bao xung yếu khu vực quận Thủ Đức thuộc bờ tả sông Sài Gòn.  
    15:17 | 21/11/2018
|< < 1 2 3 > >|