index-widget
  • diem tin moi thau ngay 1842019
    TBCKVN - Trong ngày 18/4/2019, trên phạm vi cả nước có 698 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2019.  
    18:28 | 18/04/2019
|< < 1 2 3 > >|