index-widget
  • trai phieu kho bac kem thu hut cac nha dau tu
    TBCKVN – Đây là tuần thứ 2 liên tiếp các phiên đấu thầu của KBNN diễn ra ảm đạm. Mặc dù khối lượng đặt thầu vẫn cao hơn khối lượng gọi thầu nhưng tỉ lệ trúng thầu lại ở mức thấp.  
    16:17 | 14/11/2018
|< < 1 2 3 > >|