index-widget

Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Nhà Cà Mau vào ngày 27/9/2018

Cập nhật: 14:07 | 10/09/2018

TBCKVN- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Nhà Cà Mau vào ngày 27/9/2018 do Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh Cà Mau sở hữu như sau:

dau gia co phan cong ty co phan dau tu phat trien nha ca mau vao ngay 2792018

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Nhà Cà Mau

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh Cà Mau

Giới thiệu về doanh nghiệp: Kinh doanh xây dựng, khai thác, kinh doanh các công trình; Đầu tư xây dựng phát triển các khu đô thị mới, chỉnh trang các khu đô thị. Xây dựng công trình công ích. Xây dựng Nhà các loại; ....

Vốn điều lệ: 58.595.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 2.200.000 cổ phần

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 27/09/2018

Giá khởi điểm: 33.100 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100 cổ phần

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 2.200.000 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 2.200.000 cổ phần

Ngày phát hành: 27/09/2018

Bảo Anh