index-widget

Cổ phiếu Mía đường Lam Sơn chạm đáy 3 năm, Chủ tịch và người nhà đăng ký gom 4 triệu cp

Cập nhật: 17:41 | 09/08/2018

Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch HĐQT Mía đường Lam Sơn nâng tỷ lệ sở hữu lên 4,37% vốn điều lệ. 

Ông Lê Văn Tam, Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (Mã: LSS) công bố thông tin đăng ký mua vào 1 triệu cp. Giao dịch dự kiến từ 13/8 – 11/9/2018 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước giao dịch, ông Tam sở hữu gần 2,1 triệu cổ phiếu LSS tương đương 2,95% vốn cổ phần. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Tam tại Mía đường Lam Sơn dự kiến tăng lên 4,37%.

Hiện nay, ngoài cá nhân ông Lê Văn Tam, 5 người con của ông Tam đang sở hữu tổng số 7,35% vốn cổ phần tại Mía đường Lam Sơn. Cụ thể, tỷ lệ sở hữu của các cá nhân Lê Thị Tâm (0,39%), Lê Thanh Tủng (0,84%), Lê Văn Tiến (2,56%), Lê Trung Thành (2,19%) và Lê Văn Tân (1,38%). Ngoài ra, tổ chức có liên quan đến ông Tam là Hiệp Hội mía đường Lam Sơn sở hữu 22,3% vốn cổ phần.

Những cổ đông có liên quan đến ông Lê Văn Tam đang sở hữu cổ phần Mía đường Lam Sơn

Gần đây, ông Lê Văn Tiến đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu LSS trong khoảng thời gian từ 8/8 - 6/9/2018 để nâng tỷ lệ sở hữu từ 2,56% lên 4,28% vốn cổ phần.

Diễn biến trong 6 tháng gần đây, cổ phiếu LSS liên tục giảm điểm gần 37% xuống mức giá 6.540 đồng/cp ngày 8/8. Đây là mức giá thấp nhất của cổ phiếu này kể từ tháng 8/2015.

Diễn biến giá cổ phiếu

Niên độ tài chính 2017 – 2018 (1/7/2017 – 30/6/2018), Mía đường Lam Sơn công bố kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh với doanh thu đạt 1.452 tỷ đồng, giảm gần 39% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 4 tỷ đồng, giảm 97%. Lượng hàng tồn kho đến cuối năm còn 821 tỷ đồng, tăng 270 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó chủ yếu tăng hàng hóa, thành phẩm và nguyên vật liệu.

Kêt quả kinh doanh niên độ 2017 - 2018 của Mía đường Lam Sơn. PQ tổng hợp

Phan Quân

Theo Kinh tế & Tiêu dùng