index-widget
  • dat nong nghiep rui ro cao tu giao dich ngam
    TBCKVN - Trong lĩnh vực dân sự nói chung và lĩnh vực đất đai nói riêng, tỷ lệ xác nhận chủ quyền tài sản giá trị cao và giao dịch tài sản đó theo cách không chính thức vẫn được coi là chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý. Tỷ lệ này càng cao thì quản lý càng kém, tỷ lệ này thấp thì quản lý được đánh giá hiệu quả cao. Người ta thường gọi cách “không chính thức” nói trên là khu vực thị trường “ngầm”.  
    15:39 | 17/11/2018
|< < 1 2 3 > >|