index-widget
  • thu hoi du an sau thanh tra sai pham thuoc dang co tri dung tat
    Câu chuyện rà soát thanh tra, tập trung vào các dự án, khu vực quản lý đất đai lỏng lẻo là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, làm gì để xử lý dứt điểm các dự án sai phạm, các dự án "treo" nhưng lại không "đánh oan" các doanh nghiệp làm ăn chân chính là bài toán không dễ giải.
    06:58 | 19/01/2019
|< < 1 2 3 > >|