index-widget

BaoViet Bank cho vay ưu đãi cá nhân kinh doanh

Cập nhật: 11:50 | 05/09/2018

TBCKVN - Từ nay đến 31/12/2018, Ngân hàng Bảo Việt (BaoViet Bank) triển khai chương trình “1.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi cá nhân kinh doanh” với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương án vay vốn.  

baoviet bank cho vay uu dai ca nhan kinh doanh

Cụ thể, đối với vay vốn ngắn hạn: Lãi suất ưu đãi 3 tháng đầu là 6,9%/năm hoặc 7,99%/năm, thời gian vay tối thiểu 6 tháng (biên độ điều chỉnh sau 3 tháng đầu với mỗi mức lãi suất là khác nhau); Lãi suất 8,5% trong 6 tháng đầu, thời gian vay tối thiểu 12 tháng; Lãi suất 9,5% cố định trong suốt thời gian vay, vay tối thiểu 01 tháng.

Đối với vay vốn trung, dài hạn: Lãi suất ưu đãi chỉ 6%/năm trong 3 tháng đầu, thời gian vay tối thiểu 24 tháng; Lãi suất 7,5%/năm cố định trong 6 tháng đầu, vay tối thiểu 24 tháng; Lãi suất 8,5%/năm cố định trong 12 tháng đầu, thời gian vay tối thiểu 36 tháng.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay đa dạng gồm: Bất động sản, xe ô tô bao gồm cả xe ô tô tiêu dùng và xe ô tô kinh doanh, giấy tờ có giá, tiền mặt ký quỹ tại Ngân hàng Bảo Việt.

Khổng Vũ