index-widget

Bắc Giang: Tiến độ 15 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT bây giờ ra sao?

Cập nhật: 10:33 | 11/09/2018

Hiện nay, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt, triển khai 15 dự án đầu tư hạ tầng theo hình thức hợp đồng BT. Vậy, đến nay tiến độ của 15 dự án này được triển khai ra sao?

bac giang tien do 15 du an dau tu theo hinh thuc hop dong bt bay gio ra sao
Dự án xây dựng cầu Đồng Sơn (TP. Bắc Giang)

Cụ thể, trong số 15 dự án đầu tư hạ tầng theo hình thức hợp đồng BT thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang được giao quản lý 1 dự án; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh được giao quản lý 4 dự án; còn lại các huyện: Lạng Giang (3 dự án), Yên Dũng (2 dự án), Tân Yên (1 dự án), Hiệp Hòa (2 dự án), Lục Nam (1 dự án), TP. Bắc Giang (1 dự án).

Về tiến độ thực hiện, cho đến nay có 2 dự án cơ bản hoàn thành; 4 dự án đã lựa chọn xong nhà đầu tư; 1 dự án đã phê duyệt xong báo cáo tiền khả thi; 8 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư.

Theo tỉnh Bắc Giang, hình thức đầu tư theo hợp đồng BT là một hình thức khá mới mẻ, trình tự, thủ tục phức tạp dẫn đến nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác triển khai thủ tục, trình tự đầu tư, công tác GPMB. Do đó, các huyện cần tích cực nghiên cứu các chính sách, quy định về thủ tục đầu tư, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm; chủ động phối hợp với sở, ngành liên quan để triển khai các thủ tục theo đúng trình tự quy định của pháp luật; đồng thời cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao quỹ đất đối ứng cho nhà đối với những dự án đã hoàn thành…

Bên cạnh đó, việc phát triển hạ tầng có vai trò ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, do đó các cấp, các ngành cần nhận thức sâu sắc và tập trung cao cho nhiệm vụ này. Thời gian tới, các đơn vị, địa phương được giao quản lý dự án BT cần tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể và thực hiện với quyết tâm cao nhất. Trong đó, cần xác định công tác giải phóng mặt bằng là một trong nhiệm vụ nặng nề nhất, cần tập trung cao cho nhiệm vụ này, tránh kéo dài chậm tiến độ gây phát sinh chi phí…

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần làm tốt vai trò đầu mối, chịu trách nhiệm chính đối với việc hướng dẫn, giải quyết các nội dung về trình tự, thủ tục triển khai các dự án đầu tư theo hình thức BT trên địa bàn; tích cực hướng dẫn các đơn vị tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khó khăn phát sinh…

Đối với 4 dự án đã lựa chọn xong nhà đầu tư phải hoàn thành các thủ tục đầu tư trong tháng 10/2018, cùng đó tiến hành công tác giải phóng mặt bằng bảo đảm song song với tiến độ thi công. Trong triển khai cần đặc biệt quan tâm lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực tốt nhằm nâng cao hiệu quả các dự án.

Đối với 8 dự án chuẩn bị đầu tư cần tích cực hoàn thành bản xây dựng quy hoạch chi tiết 1/500 và báo cáo đánh giá tác động môi trường xong trước ngày 15/11 nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Nguyễn Loan

Theo thuonghieucongluan.com.vn