index-widget
  • kinh te ngam keo hang viet di xuong
    TBCKVN - Tình trạng kinh tế ngầm diễn ra khắp nơi trên thế giới với tỷ trọng từ 16 - 25% GDP các quốc gia. Sự bùng nổ của bán lẻ trực tuyến cùng với việc thanh toán bằng tiền mặt có liên quan đến kinh tế ngầm sẽ làm ảnh hưởng đến hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước sản xuất kinh doanh chân chính.  
    08:55 | 22/09/2018
|< < 1 2 3 > >|